6-6 lutego 2021, Wrocław, Wrocław_Studio

I Konferencja Okulistyczna MŁODE TALENTY


Szanowni Państwo,

Rada Redakcyjna kwartalnika okulistycznego "OphthaTherapy. Terapie w okulistyce" oraz Przewodnicząca Komitetu Naukowego serdecznie zapraszają wszystkich młodych i utalentowanych autorów wystąpień na obecnej Konferencji do publikacji swoich prac w naszym czasopiśmie naukowym.

Prace powinny być przekazane na adres Redakcji: ophtha@wiml.waw.pl w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Wszelkie informacje nt. formatu i zawartości manusktyptów można znaleźć na stronie internetowej naszego wydawnictwa https://journalsmededu.pl/index.php/ophthatherapy/about/submissions.

Za publikację w "OphthaTherapy. Terapie w okulistyce" autorom przysługuje 20 punktów MNiSW.

Serdecznie zapraszamy

Przewodnicząca Komitetu Naukowego - Prof. dr hab. med. Marta Misiuk-Hojło

Z-ca Redaktora Naczelnego - Dr n. med. Jaromir Wasyluk


PROGRAM RAMOWY

KURSY:

1. Chirurgia okuloplastyczna w porażeniu nerwu twarzowego
Prowadzący kurs: dr Bartłomiej Markuszewski
Wrocławskie Centrum Okulistyczne


2. Czy angio-OCT może zastąpić angiografię fluoresceinową w codziennej praktyce Lekarza Okulisty?
Prowadząca kurs: dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu


3. Ścieżka kariery chirurga refrakcyjnego
Prowadzący kurs: dr Andrzej Dmitriew
Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

SESJE NAUKOWE:

9.00 - 11.00
Sesja I - Niezwykłe przypadki medyczne, cz. 1

11.00 - 12.05
Sesja II - Futurologia okulistyczna

12.05 - 13.35
Sesja III - Niezwykłe przypadki medyczne, cz.2

13.35 - 15.32
Sesja IV - Ciekawe rozprawy doktorskie

15.32 - 16.55
Sesja V - Wykłady firmowe

16.55 - 17.00 - Zakończenie konferencji


POBIERZ PROGRAM PDF


Program szczegółowy

9.00 – 11.00

Sesja I –   Niezwykłe przypadki medyczne, cz. 1
Prezydium sesji: dr n.med. Wojciech Czak , dr Agnieszka Rafalska

9.00 – 9.10 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Infekcja Covid-19 jako czynnik wyzwalający olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
Julia Kręcicka, Agnieszka Winter, Karolina Pawłowska, Anna Turno-Kręcicka
(Wrocław)

9.10 – 9.20 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Ropowica oczodołu u pacjenta z COVID-19 – opis przypadku
Mateusz Jacuński, Dominika Białas, Radosław Różycki
(Warszawa)


9.20 – 9.30 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Toksoplazmoza oczna czy zwyrodnienie barwnikowe siatkówki -trudności diagnostyczne
Natalia Mackiewicz, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon, Dorota Pojda-Wilczek
(Kraków, Katowice)


9.30 – 9.40 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Trudna droga do diagnozy idiopatycznego nadciśnienia śródczaszkowego – opis przypadku
Bożena Kmak, Agnieszka Pociecha, Dorota Pojda-Wilczek
(Katowice)


9.40 – 9. 50 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Ostra plamkowa neuroretinopatia i współwystępowanie krętości naczyń siatkówki
Barbara Bukowska-Mikos, Weronika Pociej-Marciaka, Bożena Romanowska-Dixon, Izabella Karska-Basta
(Kraków)


9.50 – 10.00 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Od epiteliopatii do CSCR- choroby za spektrum pachychoroid. Opis przypadku
Anna Piotrowicz, Joanna Gołębiewska, Radosław Różycki
(Warszawa)


10.00 – 10.10 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Nacieki tęczówki - wyzwanie diagnostyczne
Martyna Słomska, Katarzyna Zimmer, Anna Turno-Kręcicka
(Wrocław)

 

10.10 – 10.20 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Zapalenie błony naczyniowej powikłaniem gruźlicy narządowej
Marta Pysz, Judyta Krent, Karolina Czajor, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska
(Wrocław)

 

10.20 – 10.30 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
PAMM – paracentralna ostra środkowa makulopatia jako uniwersalny wczesny marker niedokrwienia siatkówki
Joanna Bogusławska, Agnieszka Kowal-Lange

(Wrocław)

10.30 – 10.40 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Diagnostyka różnicowa zapalenia wnętrza gałki ocznej typu panuveitis - opis ciekawego przypadku
Judyta Krent, Marek Szaliński, Marta Pysz (Wrocław)

10.40 – 10.50 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Naczyniak naczyniówki jako pierwszy objaw nerwiakowłókniakowatości typu 2
Magdalena Rerych, Katarzyna Paczwa, Joanna Gołębiewska, Radosław Różycki
(Warszawa)

10.50 – 11.00 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Zapalenie błony naczyniowej w przebiegu koinfekcji kiły i HIV
Mariusz Falkowski, Małgorzata Mrugacz
(Białystok)

11.00 – 12.05
Sesja II - Futurologia okulistyczna

Prezydium Sesji: dr hab. n.med. Adrian Smędowski, dr n.med. Karolina Czajor

11.00 – 11.20 (15 min. wykład + 5 min. dyskusja)
Przyszłość leczenia jaskry zapisana w genach-terapie genowe nowym standardem medycyny przyszłości

Adrian Smędowski (Katowice)

11.20 – 11.35 (12 min. wykład + 3 min. dyskusja)

Receptory efrynowe - nowa nadzieja na pacjentów okulistycznych
Małgorzata Gajdzis (Wrocław)

11.35 -11.50 (12 min. wykład + 3 min. dyskusja)
Lasery femtosekundowe do dwufotonowego obrazowania siatkówki oka
Grzegorz Soboń (Wrocław)


11.50 – 12.05 (12 min. wykład + 3 min. dyskusja)
Inwolucyjne opadanie powiek. Czy krople będą w stanie zastąpić leczenie chirurgiczne?
Lech Sedlak, Marta Świerczyńska (Katowice)

 

12.05 – 14.15

Sesja III –   Niezwykłe przypadki medyczne, cz. 2
Prezydium: dr n.med. Martyna Tomczyk Socha, dr Katarzyna Zimmer

12.05 – 12.15 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Rhabdomyosarcoma oczodołu u 19-letniej pacjentki
Aleksandra Krasińska, Wojciech Adamski, Andrzej Marszałek, Iwona Rospond-Kubiak
(Poznań)


12.15 – 12.25 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Rodzina z zespołem Axenfelda-Riegera – diagnoza po wykryciu nowej mutacji genu FOXC1
Marzena Wysocka, Karolina Stanienda-Sokół, Jakub Słoka, Katarzyna Krysik, Anita Lyssek-Boroń, Dariusz Dobrowolski, Edward Wylęgała

(Katowice, Sosnowiec)

12.25 – 12.35 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)

Rybia łuska – warianty genetyczne a różnice w podejściu klinicznym
Anna Micińska, Anna Nowińska, Edward Wylęgała
(Katowice)


12.35 – 12.45 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Zespół idiopatycznego zapalenia naczyń siatkówki, tętniaków oraz zapalenia nerwowo-siatkówkowego (IRVAN) - doniesienie wstępne
Lech Sedlak, Marta Świerczyńska (Katowice)

12.45 – 12.55 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Pierwotniakowo-grzybiczne owrzodzenie rogówki związane z noszeniem soczewek kontaktowych u 16-letniej pacjentki – opis przypadku
Agnieszka Tronina, Marta Świerczyńska, Erita Filipek
(Katowice)

12.55 – 13.05 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Sklerotomia głęboka wysokich częstotliwości – aktualny stan wiedzy
Ilona Kaczmarek, Alena Zaitsava, Jaromir Wasyluk, Radosław Różycki
(Warszawa)


13.05 – 13.15 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Retinopatia wcześniacza u noworodków z ciąży trojaczej - trzy oblicza jednej choroby
Remigiusz Chrostek, Urszula Chrostek,  Marta Misiuk-Hojło
(Wrocław)


13.15 – 13.25 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Porażenie nerwu czwartego u 40-letniej kobiety wywołane porodem
Lech Sedlak, Marta Świerczyńska
(Katowice)


13.25 – 13.35 (7 min. prezentacja + 3 min. dyskusja)
Naciekowa neuropatia nerwów wzrokowych w przebiegu przerzutów nowotworu piersi
Wiktoria Pytrus, Wojciech Pittner, Alina Piekarek
(Wrocław)

 

13.35 – 16.20
Sesja IV - Ciekawe Rozprawy Doktorskie

Prezydium Sesji: dr hab. n. med. Anna Turno-Kręcicka, dr n.med. Martyna Tomczyk - Socha

 

13.35– 13.48 (10 min. wystąpienie + 3 min. dyskusja)
Ekspresja wybranych mikroRNA w zespole pseudoeksfoliacji
Martyna Tomczyk-Socha (Wrocław)

13.48 – 14.01 (10 min. wystąpienie + 3 min. dyskusja)
Ocena głębokości blaszki sitowej twardówki - zastosowania w praktyce klinicznej
Wojciech Czak, Marta Misiuk-Hojło (Wrocław)

14.01 – 14.14 (10 min. wystąpienie + 3 min. dyskusja)
Porównanie parametrów przedniego odcinka oka pomiędzy operacją usunięcia zaćmy wspomaganej laserem femtosekundowym oraz z zastosowaniem mikrocięcia
Edyta Chlasta – Twardzik (Katowice)

14.14 – 14.27 (10 min. wystąpienie + 3 min. dyskusja)
Wpływ metamfetaminy na wybrane białka połączeń ścisłych komórek bariery krew-mózg
Adam Wylęgała (Katowice)


14.27 – 14.40 (10 min. wystąpienie + 3 min. dyskusja)

Zastosowanie elektromiografii powierzchniowej dwukanałowej mięśni powiek w diagnostyce i monitorowaniu efektów leczenia operacyjnego rozcięgnowego opadania powiek
Larysa Krajewska-Węglewicz, Ewa Filipiak, Joanna Sempińska-Szewczyk,
Małgorzata Dorobek
(Warszawa)


14.40 – 14.53(10 min. wystąpienie + 3 min. dyskusja)
Związki polimorfizmów OPA1 i MFN1 z jaskrą pierwotną otwartego kąta
Piotr Milanowski, Ewa Kosior-Jarecka, Urszula Łukasik, Dominika Wróbel-Dudzińska, Janusz Kocki, Tomasz Żarnowski
(Lublin)

14.53 – 15.06 (10 min. wystąpienie + 3 min. dyskusja)
Zastosowanie mikroperymetrii oraz badania poczucia kontrastu u pacjentów z gruczolakami przysadki mózgowej
Monika Sarnat-Kucharczyk, Ewa Mrukwa-Kominek (Katowice)

15.06 – 15.19 (10 min. wystąpienie + 3 min. dyskusja)
Ocena zastosowania bioanalogicznych soczewek wewnątrzgałkowych u pacjentów   z zaćmą i starczowzrocznością
Sylwia Wagner, Ewa Mrukwa-Kominek (Katowice)

15.19 – 15.32 (10 min. wystąpienie + 3 min. dyskusja)
Wybrane, nowoczesne  metody terapii stanów przewlekłych związanych z zaburzeniami powierzchni oka
Piotr Woźniak (Warszawa)

 

 

15.32 – 16.55

Sesja V - Wykłady firmowe
 

15.32 – 15.57
Zapalenie twardówki i nadtwardówki - diagnostyka i postępowanie
Marta Misiuk-Hojło, Małgorzata Kowalik-Jagodzińska
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
PARTNER WYKŁADU: SENJU

15.57 – 16.12
Krople przeciwjaskrowe oryginalne czy generyczne? Podobieństwa i różnice w świetle doniesień naukowych i doświadczeń własnych
Renata Kinasz (Katowice)

PARTNER WYKŁADU: THEA

16.12 – 16.32
Zmiany w wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2021 w leczeniu retinopatii cukrzycowej - wpływ na działania okulisty
Marta Misiuk-Hojło, Urszula Szydełko
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

PARTNER WYKŁADU: ALFA SIGMA

16.32 - 16.55
Nowe możliwości  rozwoju dla młodych okulistów
Marta Misiuk-Hojło, Wojciech Czak
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

16.55 - 17.00 ZAKOŃCZENIE KONFERECJI
Prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło (Katedra i Klinika Okulistyki UM we Wrocławiu)
Agnieszka Konopka (InspireCongress)

 


Dziękujemy za zgłoszone prace !
 

Prace mogą być zgłoszone w kilku kategoriach:

- przedstawienie swojej pracy doktorskiej, praca powinna zawierać elementy przydatne w codziennej praktyce;

- przedstawienie ciekawego przypadku, z którym spotkaliście się Państwo podczas praktyki lekarskiej: pracy na oddziale, w przychodni lub w czasie ostrego dyżuru;

- okulistyka futurologiczna, to sesja w której będzie można przedstawić badania z całego świata, mogące zmienić podejście lekarzy do utartych schematów;

Termin zgłaszania prac: 20.01.2021

 

UWAGA!

Komitet naukowy zastrzega możliwość wyboru prac, które zostaną dopuszczone do wystąpienia ustnego.

Pozostałe prace będą mogły być prezentowane w sesji plakatowej.

Zgłoszenie pracy następuje poprzez stronę internetową po zarejestrowaniu się jako uczestnik.

Wrocław_Studio
Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław

6-6 lutego 2021

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
Tel.: 71 736 43 00
Faks: 71 736 43 09
E-mail: klo@usk.wroc.pl